Smart Planlegger Smart Planlegger 
            Smart Planlegger

Tine

Smart Idrettsmat
S
c
r
o
l
l

Smat Planlegger er en del av TINE sitt sponsorat konsept “Smart Idrettsmat”. Konseptet retter seg mot klubber og organsisasjoner som skal arrangere små og mellomstore arrangementer rundt om i Norge, som feks fotballcuper, skistevner, korps og speiderleier, etc. TINE kan tilby disse reduserte priser på mat og drikke, samt verktøyet Smart Planlegger som hjelper dem med å orgianisere arrangementer, i tillegg til inngang til å bestille mat og drikke.

Oppgaven gikk ut på å se på interaksjonsdesignet, og designe det grafiske brukergrensesnittet og innholdselementer til smartplanlegger.no. Arbeidet innebar også å lage illustrasjoner og animasjonsfilm til bruk på siden og i sosiale medier.

Skjermbilder


Film 1: Animasjonsfilm om Smart Planleggeren


Andre bidragsytere:
Ole-Henrik Larssen
Astrid Storkås
Linda Sunde

Ole Hallvard Kveseth