Obos Obos Obos

OBOS

Forkjøpsrett
S
c
r
o
l
l

Forkjøpsrett er OBOS sin beste medlemsfordel. Ja, kanskje rett og slett verdens beste OBOS fordel. OBOS ønsket en egen side på obos.no som gikk i dybden på deres viktigste medlemsfordel Forkjøpsrett. Siden forteller om medlemsfordelen med illustrasjoner, film, søkeordsoptimalisert tekst, og bruk av OBOS sitt designsystem. Filmen har vi også produsert, og jeg har også laget animasjonene.

Hovedfilmen

Kortversjonen

<Andre bidragsytere:

Ole-Henrik Larssen

Ole Hallvard Kveseth