Forsidebilde Millum Forsidebilde Millum Forsidebilde Millum

Millum

Filmer om Millum
S
c
r
o
l
l

En god handel satt i system - for hotell, restaurant og storhusholdning. Millum er bindeleddet mellom kjøper og selger i Storhusholdningsbransjen og i offentlig sektor. Millum sine innkjøpsportaler handles varer for over 7,2 milliarder i året. Våre løsninger spenner fra rene innkjøps- og leverandørportaler med integrerte fakturaløsninger, til nøkkelferdige netthandelsløsninger, spesialløsninger for inn og utgående fakturaer og dessuten håndtering av all meldingstrafikk gjennom PEPPOL. Millum hjelper deg ganske enkelt å effektivisere ordreprosesser, frigjøre tid og, gjennom det, øke inntjeningen. Vi har laget en serie av filmer om de ulike produktene, her kan du se to av dem.

Et knippe av illustrasjonene som er laget til filmene:


Andre bidragsytere:
Ole-Henrik Larssen
Astrid Storkås
Linda Sunde

Forrige prosjekt

Block Watne
Block Watne

Ole Hallvard Kveseth